Főoldal
E-mail
Támogatók

 

 

 

 

 

 

Linkek
133/2013 (XII.29) törvény V. rész
3. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez
I. rész
Állami halászjegy adattartalma
1. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság megnevezése
2. Állami halászjegy érvényességének éve
3. Állami halászjegy sorszáma
4. Állami halászjegy díja
5. Engedélyes
a) neve
b) születési hely, ideje
c) lakóhelye
6. Figyelemfelhívó szöveg az alábbiak szerint: „Csak személyi azonosító okmányokkal együtt érvényes! Az állami halászjegy a területi jegyen feltüntetett vízterületen, a területi jeggyel és a fogási naplóval együtt kizárólag rekreációs célú halászatra jogosít, másra átruházni tilos!”
7. Kiállítás helye, időpontja
8. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság aláírása, bélyegzője
9. Hatósági, illetve halászati őri megjegyzések rovat
II. rész
Állami halászvizsga bizonyítvány adattartalma
1. „Állami halászvizsga bizonyítvány” felirat
2. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság megnevezése
3. Sorszám
4. Vizsgázott személy
a) neve
b) születési helye, ideje
c) anyja leánykori neve
d) lakóhelye
5. „Igazolom, hogy ..................... (név) a mai napon a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendelet szerinti ismeretekből sikeres állami halászvizsgát tett.”
6. Kiállítás helye, időpontja
7. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság aláírása, bélyegzője
4. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez
Állami horgászjegy adattartalma
1. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága megnevezése, illetve a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által forgalmazással megbízott neve, címe
2. Állami horgászjegy díja, illetve a díjmentességet igazoló jogszabályi hely megjelölése
3. Díjmentesség esetén a használható horgászkészségek számának megjelölése aláhúzással (1 vagy 2 darab)
4. Kiállítás éve
5. Állami horgászjegy sorszáma
6. Engedélyes
a) neve
b) születési helye, ideje
c) anyja leánykori neve
d) lakóhelye
e) horgászszervezeti tagsága (egyesület neve, címe)
7. Figyelemfelhívó szöveg az alábbiak szerint: „Csak személyi azonosító okmányokkal együtt érvényes! Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen csak a területi jeggyel érvényes. Az állami horgászjegyet másra átruházni tilos!”
8. Kiállítás helye, időpontja
9. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága, vagy a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által forgalmazással megbízott aláírása, bélyegzője
10. Érvényesség meghosszabbításának helyei, időpontjai
11. Érvényességet meghosszabbító aláírása, bélyegzője
12. Az érvényesség meghosszabbításánál az alábbi szöveg feltüntetése: „Az érvényesítést követő év január 31-éig érvényes.”
5. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez
Állami horgászvizsga bizonyítvány adattartalma
1. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság, illetve az általa vizsgáztatásra feljogosított szervezet megnevezése, címe
2. Bizonyítvány sorszáma
3. Vizsgázott személy
a) neve
b) születési hely, ideje
c) anyja leánykori neve
d) lakóhelye
4. (vizsga esetén kitöltendő)
„Igazolom, hogy ................... (név) a mai napon a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló VM rendelet 21. § (9) bekezdés szerinti ismeretekből, a .......... megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság, illetve az általa vizsgáztatásra feljogosított szervezet állami horgászvizsga bizottsága előtt sikeres állami horgászvizsgát tett.”
5. (pótlás esetén jelölendő)
„Nevezett személy részére az állami horgászvizsga bizonyítvány a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló VM rendelet 21. § (12) bekezdés alapján kiállítva.”
6. Kiállítás helye, időpontja
7. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság, illetve az általa vizsgáztatásra feljogosított szervezet aláírása, bélyegzője
6. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez
Állami horgászjegyet, állami halászjegyet, illetve halászati engedélyt igénylő személy a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény szerinti nyilatkozatának adattartalma
Nyilatkozat állami horgászjegy, állami halászjegy, illetve halászati engedély igényléséhez
Sorszám
Név
Anyja leánykori neve
Születési hely, idő
Állandó lakóhely
Állami horgászjegy, állami halászjegy, illetve halászati engedély száma
Horgászszervezetének neve, címe:
Halászati engedélyes esetén a halgazdálkodásra jogosult neve (cégneve), címe (székhelye)
Nyilatkozat az alábbi szövegezéssel:
A) Nyilatkozom, hogy a halászattal, horgászattal, illetve hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségemet nem állapították meg, továbbá nem állok ezekből eredő korlátozás hatálya alatt.
B) Nyilatkozom, hogy a halászattal, horgászattal, illetve hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségemet állapították meg, melynek hatálya alatt állok .............................................-ig.
C) Nyilatkozom, hogy érvényes állami horgászjeggyel (ideértve a turista állami horgászjegyet is), állami halászjeggyel, illetve halászati engedéllyel nem rendelkezem.
D) Nyilatkozom, hogy fogási naplómat leadtam.”
Nyilatkozat helye, időpontja
Igénylő aláírása
7. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez
A turista állami horgászjegy adattartalma:
1. Kiállító halgazdálkodási hatóság megnevezése
2. Turista állami horgászjegy díja
3. Kiállítás időpontja (év, hó, nap)
4. Érvényessége (év, hó, nap)
5. Engedélyes
a) neve
b) születési hely, ideje
c) anyja leánykori neve
d) lakóhelye
6. Fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra vonatkozó napi kvótája (táblázat)
7. Elektronikus érvényesség igazolás

design&hosting: atanet.hu