Főoldal
E-mail
Támogatók

 

 

 

 

 

 

Linkek
133/2013 (XII.29) törvény IV.rész
49. §1
1. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez
A nyilvántartott és a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken élő őshonos halfajok halgazdálkodási értéke, valamint a kiszámítás módja

Kistermetű fajok

 


Fajnév

Tudományos név
100 gramm egyedsúly alatt
Ft/db
100 gramm egyedsúly felett Ft/kg*

 

bodorka
Rutilus rutilus
10
1000

 

vörösszárnyú keszeg
Scardinius erythrophthalmus
10
1000

 

domolykó
Leuciscus cephalus
10
1000

 

jászkeszeg
Leuciscus idus
10
1000

 

szélhajtó küsz
Alburnus alburnus
10
1000

 

karikakeszeg
Blicca bjoerkna
10
1000

 

dévérkeszeg
Abramis brama
10
1000

 

laposkeszeg
Abramis ballerus
10
1000

 

bagolykeszeg
Abramis sapa
10
1000

 

szilvaorrú keszeg
Vimba vimba
10
1000

 

paduc
Chondrostoma nasus
100
1000

 

garda
Pelecus cultratus
100
2000

 

compó
Tinca tinca
100
2000

 

széles kárász
Carassius carassius
100
2000

 

sebes pisztráng
Salmo trutta
200
3000

 

menyhal
Lota lota
200
3000

 

sügér
Perca fluviatilis
10
2000

 

vágó durbincs
Gymnocephalus cernuus
10
1000

 

kősüllő
Sander volgensis
200
3000

 

Nagyobb termetű fajok

 


Fajnév

Tudományos név

100 gramm alatt Ft/db
100 gramm egyedsúly felett Ft/kg*

 

kecsege
Acipenser ruthenus
500
4000

 

angolna
Anguilla anguilla
-
3000

 

balin
Aspius aspius
100
2000

 

márna
Barbus barbus
100
2000

 

ponty
Cyprinus carpio
100
1000

 

harcsa
Silurus glanis
100
2000

 

csuka
Esox lucius
100
2000

 

fogassüllő
Sander lucioperca
200
3000

 

* Megjegyzés: A felső méretkorlátozással védett halfajok felső méretet elérő vagy meghaladó egyede esetében a halgazdálkodási érték példányonként a táblázat szerint számított érték ötszöröse.

2. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez
I. rész
Fogási tanúsítvány adattartalma
Fogási tanúsítvány nyomtatvány tömb fedőlapján
1. Név (cégnév)
2. Lakóhely (székhely)
3. Halászati engedély száma
4. Kiállítás helye, időpontja
5. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság aláírása, bélyegzője
Fogási tanúsítvány belső lapjain
1. Fogási tanúsítvány
2. Belföldi halértékesítéshez
3. Bizonylat száma
4. Halászati engedélyes
a) neve
b) lakcíme (székhelye)
c) halászati engedélyének száma
5. Vásárló
a) neve
b) lakcíme (székhelye)
6. Nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezése, illetve víztérkódja
7. Értékesített halfaj
a) megnevezése
b) mennyisége (kg)
c) mennyisége (db)
8. Bizonylat kiállításának helye, időpontja
9. Halászati engedélyes aláírása
10. Vásárló aláírása
II. rész
A halászati engedélynek - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl - a következőket kell tartalmaznia
1. Halászati engedély időbeli hatálya
2. Halgazdálkodásra jogosult megnevezése
3. Halászható nyilvántartott halgazdálkodási vízterület vagy vízterületek megnevezése, vízfolyás esetében a halászható km szelvények
4. Alkalmazható halászeszközök
a) megnevezése
b) darabszáma
c) szembősége
d) egyedi jelölése
e) kifogható egyes halfajok éves mennyisége (kg)
5. Halászati szerződés kelte, időbeli hatálya
6. Halászati engedély azonosító száma
3. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez
I. rész
Állami halászjegy adattartalma
1. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság megnevezése
2. Állami halászjegy érvényességének éve
3. Állami halászjegy sorszáma
4. Állami halászjegy díja
5. Engedélyes
a) neve
b) születési hely, ideje
c) lakóhelye
6. Figyelemfelhívó szöveg az alábbiak szerint: „Csak személyi azonosító okmányokkal együtt érvényes! Az állami halászjegy a területi jegyen feltüntetett vízterületen, a területi jeggyel és a fogási naplóval együtt kizárólag rekreációs célú halászatra jogosít, másra átruházni tilos!”
7. Kiállítás helye, időpontja
8. Kiállító megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság aláírása, bélyegzője
9. Hatósági, illetve halászati őri megjegyzések rovat

design&hosting: atanet.hu