Főoldal
E-mail
Támogatók

 

 

 

 

 

 

Linkek
KÖZHASZNÚ JELENTÉS

Nagyvázsonyi KINIZSI PÁL HORGÁSZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Közhasznúsági beszámolója

Adószám: 18936317-1-19
 

                                                         

                                                             2 0 10.

  1. Számviteli beszámoló
Egyszerűsített mérleg nem kell
        
  Bevételek és kiadások részletezése
                                                                         
  Bevételek:
  Egyesületi bevétel:                             17.322.883.-                              
  Egyesületi támogatások:                          425.000.-
  Egyéb egyesületi bevétel:                                 0.-  
  Bevételek összesen:                            17.747.883.-
 
  Kiadások:
  Egyesületi célú költségek:                    17.559.890.-
  /papír-írószer, szerelési anyagok, szerver díj, üzemanyag, stb. beszerzése
  Egyéb eszközök beszerzése:                              0.-
  Egyesület fejlesztésére fordított:                557,313.-
  Egyesület egyéb működési költsége:             582.711.-
  bankköltség, stb.
  Kiadások összesen:
 
  Záró bank és készpénzkészlet 2009.dec.31-én:  447.297.- 
 
  2. Költségvetési támogatás felhasználása
      Az egyesület költségvetési támogatásban nem részesült
      A személyi jövedelemadó 1%-ból származó bevételből nem
      részesült.
 
  3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
    Az egyesület tulajdonában lévő tárgyi eszközök nettó értéke „0.-„
   (fénymásoló, számítógép, stb)
 
   Az egyesület 2010. jan.1-i pénzkészlete:210.290.-
 
   Az egyesület cél szerinti bevétele 0.-
   Az egyesület cél szerinti kiadása   0.-
 
   Az egyesület 2009. dec. 31-i pénzkészlete: 210.290.-
   Cél szerinti juttatások kimutatása
   Az egyesület cél szerinti juttatást nem adott 2010-ben..
   Az egyesület 2010-ben önkormányzati támogatásban nem részesült.
   Közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összege:

                                                            0.-Ft

    A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,

    a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől  kapott támogatás nem volt.

   Az egyesület tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesültek.
   Beszámoló a közhasznú tevékenységről
   Az egyesület az alapító okiratban meghatározottak szerint végezte tevékenységét:
 
  Nagyvázsony, 2011. május 28.
 
 
 
 
                                      Kerekes Zoltán              Nyúzó László
                                            Elnök                     Elnökhelyettes
 
 
 
 
 
 
 
 

design&hosting: atanet.hu