Főoldal
E-mail
Támogatók

 

 

 

 

 

 

Linkek
TÁJÉKOZTATÁS
Megjelent: 2015. december 02 BBHSZ Tagegyesületek Vezető Tisztségviselőinek!I.Szövetségi tagdíjEmlékeztetőül közöljük, hogy a Bakony – Balaton Horgász Szövetség 2015. június 12–i küldöttértekezlete az egyesületi küldöttek egyhangú szavazásával a tagegyesületek szövetségi tagdíját 2016. január 1-i hatállyal egyesületi felnőtt tagonként 1.500 Ft-ról 1.700 Ft.-ra emelte fel. Az ifjúsági tagok utáni egyesületi tagdíj mértéke nem változott( 500 Ft.), a gyerekek után továbbra sincs tagdíjfizetési kötelezettség.A szövetségi tagdíjak befizetési rendje 2016. évben nem változik, az a már megszokott módon a „MOHOSZ Tagsági lap bélyeg” (megszokottabb nevén MOHOSZ bélyeg forgalmazásán keresztül valósul meg.Várhatóan 2017. január 1-vel a jelenlegi MOHOSZ igazolványt felváltja egy adminisztrációt kímélő plasztik kártya (a mi jelenlegi „Horgászkátyánkhoz” hasonló, különböző kedvezményeket is biztosító kártya), ami a jelenlegi MOHOSZ bélyeget megszűnését és egy új, egyszerűbb regisztrációs eljárás bevezetését is jelenti.II. SZÁK kezelők adataiA 2015. október 27-én megjelentetett 6/2015. sz. körlevél 1. pontjában még azt közöltük, hogy a SZÁK nyilvántartás kezelését valamint a 2016. év évi állami horgászjegyek és az állami fogási naplók forgalmazását még a NÉBIH végzi.Időközbeni változások alapján ezúton tájékoztatjuk az egyesületeinket, hogy a SZÁK nyilvántartás kezelése jövőre marad a NÉBIH- nél, viszont a 2016. évi állami horgászjegy és fogási naplót a NÉBIH megbízása alapján már a MOHOSZ adja ki és a MOHOSz forgalmazza a tagszövetségein és a tagszövetségekhez tartozó egyesületeken keresztül.Ugyanitt kértük a tagegyesületeket , hogy 2015. november 6-i beérkezési dátummal e-mailban közöljék, hogy a jelenleg regisztrált SZÁK kezelői pozícióban történik- e változás, továbbá,közöljék a SZÁK kezelők adataiban időközben bekövetkezett változásokat. Ezen határidőt a mai napig nem minden egyesület teljesítette (az adatokat beküldött egyesületek névsora a "Határidőnyilvántartás" menüpontban naprakészen olvasható.) Az első bekezdésben részletezett változások, pontosabban az állami jegy és fogási napló forgalmazásának még ez évben történő átvétele, az általunk történő forgalmazás új feltételeinek kialakítása rendkívüli módon feszessé teszi az az ezzel foglalkozó szervezetek (NÉBIH, halgazdálkodási hatóság, Mohosz, tagszövetségek, majd egyesületek) munkáját az év hátralévő időszakában, illetve a jövő év elején.Felsoroltakra tekintettel ismételten kérem az adatközlésben hátralékos egyesületeket, hogy további sürgetés bevárása nélkül e-mailban közöljék a kért adatokat. (Megjegyzem, hogy az állami SZÁK kezelésével kapcsolatos vonatkozó adatok kvázi "állami" adatok.) Nem lenne szerencsés dolog, ha bármelyik egyesületünk horgászai a vonatkozó adathiányból adódó eljárási nehézségek miatt a jegyfogalmazásban hátrányba kerülnének. Veszprém, 2015. december 2. dr. Táncsics Aladár BBHSZ elnök Körlevél kiegészítése:A tagdíjjal kapcsolatban:Szombaton (nov.28.) – Puskás Istvánnal együtt – két egyesületi közgyűlésen vettünk részt, mindkét helyen napirendként szerepelt a helyi tagdíj kérdése is. Mindkét helyen – hasonlóan több, más tagegyesületi gyakorlathoz – a horgászoktól „ kétféle tagdíjat szedtek be”. Egy egyesületit és egy un. „mohoszost”. [Mostanság derült ki, hogy van olyan egyesületünk is, ahol nincs is tagdíj!, egy nagyobb összeget szedtek be és abból rendezték az értékcikkeket, szövetségi tagdíjat és a saját halasításukat, meg minden egyéb költséget!] Ezen a tapasztalatok alapján tartom szükségesnek - lehetőleg tömören - összefoglalni a tagdíjfizetés rendszerét.A Ptk előírása szerint a civil szervezetek tagjainak tagdíjfizetési kötelezettsége van, a tagdíj mértékét a civil szervezet döntésre jogosult szervezete állapítja meg. Márpedig a horgász szervezetek - egyesület, megyei/területi szövetség, országos szövetség – mind civil szervezet!A horgász kizárólag a saját egyesületének tagja, ebből adódóan kizárólag a saját egyesülete felé van tagdíjfizetési kötelezettsége. Az egyesület a területi szövetség tagja, tehát nem az egyéni horgászoknak, hanem az egyesületnek, mint önálló jogi személynek van tagdíjfizetési kötelezettsége a területi szövetség felé. Ennek megfelelően az egyesület „csak” a területi szövetségnek a tagja és nem tagja az országos szövetségnek. Ugyanígy a területi szövetség (esetünkben a BBHSZ) az országos szövetségnek (MOHOSZ) a tagja és szintén mint önálló jogi személy fizet tagdíjat a MOHOSZ- nak.A fentebb elmondottak alapján világosnak látszik a tagdíjfizetés lépcsőzetes rendje. Ennek ellenére mi okozza a sok egyesületnél (nemcsak nálunk, országosan is) makacsul meglévő ’saját tagdíj-mohosz tagdí’j gyakorlatot?- Egyrészről az, hogy a jogi személyek által fizetendő tagdíjak számítási alapja maga a horgász. A területi szövetségeknél – így természetesen a BBHSZ-nél is – az egyesüli tagdíj kiszámításának képlete 2016.01.01. után: (egyesületi felnőtt tagok száma x 1.700 FT) + ( egyesületi ifjúsági tagok száma x 500 Ft ) = éves egyesületi tagdíj mértéke.A MOHOSZ tagdíj képlete: (a területi szövetséghez tartozó tagegyesületetek felnőtt horgászainak száma összesen x 500 Ft) + (a területi szövetséghez tartozó tagegyesületetek ifjúsági horgászainak száma összesen x 250 Ft) = éves területi szövetségi [pl. BBHSZ] tagdíj mértéke.- Másrészről az a tény, hogy a horgász szervezetek nagy részénél a tagsági díj az egyedüli, vagy a döntően többségi bevételi forrás. Az így befolyt pénzből gazdálkodik az egyesület, ebből fizeti a költségeit, pl. könyvelési díjak, banki díjak, postaköltség, telefonköltség, internet előfizetés a kötelező SZÁK működtetéséhez, rezsi (víz, villany, gáz, stb), állagmegóvási költségek, felmerülő útiköltségek, versenyek költségei, tiszteletdíjak , év végi jutalmazások , szövetségi tagdíj és még lehetne sorolni.És ebben a fizetési komplexumban sok helyen bizony- bizony könnyebb volt azt mondani, azzal csillapítani az esetleg morgolódó horgászokat, hogy a ne ránk legyél mérges, amit befizetsz abból csak egy része az egyesületünké, ennyit meg ennyit elvisz a megye, a MOHOSZ. Érdekes módon azt még egyszer sem hallhatta senki, hogy „ne ránk legyél mérges, amit befizetsz abból csak egy része az egyesületünké, ennyi meg ennyit elvisz a könyvelő iroda meg a ……” és most jöhetne ide a fenti hosszú felsorolás .- A félreértések, vagy inkább félremagyarázatok okaként harmadikként megemlítem azt a tényt, hogy jelenleg (és még egy évig) az egyesületi tagságot a még mindig szörnyű nevű „tagsági lap bélyeg” beragasztásával érvényesítjük. Ráadásul a jelenlegi MOHOSZ igazolvány sem a legszerencsésebb formátumú, tartalmú. (A MOHOSZ jelenlegi vezetősége ezért is dolgozik már ezen okmányok 2017.január 1-vel történő lecserélésével.)Tagegyesületeink vezetői, tisztségviselői a soron következő időszakban sűrűbben találkoznak a tagsággal. (Jövő évi tagság megújítása, jegyváltás, fogási naplók leadása, év eleji közgyűlések, küldöttgyűlések, stb.) Erre való tekintettel összegeztem a tagsági díjfizetéssel kapcsolatos tudnivalókat. Bízom benne, hogy az összefoglalóm – ott ahol erre szükség van – segítséget nyújt Tisztségviselőinknek.Arra a kérdésre pedig, hogy miért vagyunk mi a „mohoszosok”, mit ad nekünk a pénzünkért a MOHOSZ, úgy gondolom soha nem volt még ilyen könnyű válaszolni, soha nem volt kezünkben, fejünkben még ennyi konkrét érvanyag. Csak fel kell sorolni a magyar horgászmozgalom közelmúltbeli változásait, napjaink horgászokat érintő történéseit majd ezeket kiegészíteni közeljövő eseményeivel és a 2017. évvel bevezetendő új,,horgászoknak kedvező változásokkal. Az állami horgászjeggyel kapcsolatban:Az új állami horgászjegy és fogása napló egy okmány! (Lényegében olyan fogási napló amelyiknek a címoldala az állami jegy.) Ennek megfelelően minden évben új kerül kiadásra, az eddig alkalmazott bélyeggel való hosszabbítás a múlté. Nincs többé külön belföldi és (német, angol) külföldi állami jegy, egy magyar nyelvű van, benne a legszükségesebb angol és német tudnivalókkal. A naptár rész az eddiginél kétszeresebb méretű. A fogási adatokat könnyebben lehet beírni. (külön oldalakon lehet vezetni az egyes vízterületeket.) Az utolsó perforált lap egyben a leadás igazolására szolgál. A leadási határidő változatlanul február 28, de postán is beküldhető. (Viszont vita esetén a postai beküldés kizárólag tértivevényes bizonylattal igazolható.)--------------------------------------------------------

design&hosting: atanet.hu